Bedeller arasındaki fark; tek başına muvazaanın kanıtı olamaz

Bedeller arasındaki fark; tek başına muvazaanın kanıtı olamaz ÖZET Taşınmazın tapudaki satış değeri(resmi değer) ile gerçek değeri arasında fark olması, muvazaalı satışın varlığı için tek … Bedeller arasındaki fark; tek başına muvazaanın kanıtı olamaz okumayı sürdür